Předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření se skládá z interního předoperačního vyšetření a předanestetického vyšetření. Interní předoperační vyšetření provádí ve většině případů praktický lékař, v některých případech specialista. Předanestetické vyšetření provádí anesteziolog, zpravidla až po nástupu k hospitalizaci. V naší ambulanci provádíme interní předoperační vyšetření dle závazného doporučeného postupu MZ ČR s platností od 1.1.2018. Doba platnosti interního předoperačního vyšetření je obvykle 1 měsíc, není-li důvod vyžadovat nové vyšetření (např. při změně zdravotního stavu pacienta). Na vyšetření je nutné se objednat. Vzhledem k tomu, že  v některých případech je nutné doplnit vyšetření, na které je zapotřebí se objednat (např. echokardiografie, vyšetření specialistou), nebo na jehož výsledek se čeká (např. kultivace moče), doporučujeme objednat se co nejdříve.

Obsah prohlídky v rámci předoperačního vyšetření

  • Doplnění anamnézy včetně rodinné, sociální, pracovní, alergické, kontrola a event. úprava stávající medikace.
  • Fyzikální vyšetření zahrnující minimálně poslech srdce a plic, vyšetření TK a pulsu.
  • Vyšetření moče chemicky + sediment.
  • Dle rizikovosti pacienta a rozsahu chirurgického výkonu event. vyšetření koagulace (krevní srážlivosti – aPTT, Quick), krevního obrazu, dle rozhodnutí lékaře s ohledem na anamnézu pacienta event. další laboratorní vyšetření.
  • U některých pacientů EKG, případně rentgen hrudníku.
  • Při komplikujících onemocněních jsou mnohdy nutná další vyšetření (např. spirometrie, echokardiografie, kultivace moče, další laboratorní vyšetření) či vyšetření specialistou.