Posuzování k řízení motorových vozidel

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel provádíme dle vyhlášky č. 37/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.  Lékařské prohlídky se provádějí nejdříve 6 měsíců před dovršením a nejpozději v den dovršení 65 a 68 let a následně každé 2 roky, neurčí-li lékař ze zdravotních důvodů lhůtu kratší. Na základě prohlídky obdržíte „Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“, je Vaší zákonnou povinností mít tento posudek při sobě během řízení, může být vyžadován při policejní silniční kontrole