Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky provádíme dle vyhlášky č. 317/2016 Sb. o preventivních prohlídkách. Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky. 

Obsah preventivní prohlídky dle vyhl. č. 317/2016 Sb.

  • Doplnění anamnézy včetně rodinné, sociální, pracovní a gynekologické anamnézy, kontrola a event. úprava stávající medikace, kontrola očkování.
  • Komplexní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, pulsu, hmotnosti a tělesné výšky s výpočtem BMI, orientační vyšetření zraku a sluchu. V rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, vyšetření kůže a při podezření na riziko vyšetření per rectum, u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let při pozitivní rodinné anamnéze nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů s poučením o samovyšetřování.
  • Vyšetření moči diagnostickým papírkem.
  • Laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triglyceridů při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u PLDD (praktického lékaře pro děti a dorost) a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech.
  • Laboratorní vyšetření glykémie při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u PLDD, ve 30 letech a od 40 let ve 2letých intervalech.
  • EKG ve 40 letech, dále pak ve 4letých intervalech.
  • Stanovení okultního krvácení ve stolici od 50 let; od 55 let možno nahradit screeningovou kolonoskopií á 10 let.
  • U žen od 45 let screeningové mamografické vyšetření á 2 roky.
  • Laboratorní vyšetření sérového kreatininu a glomerulární filtrace u pacientů s diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let ve 4letých intervalech.