Ceník

Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

s platností od 13.8.2018

výkon

cena

Pracovnělékařská prohlídka do zaměstnání

500-700,-

Výpis z dokumentace

300 – 400,-

Záloha na test okultního krvácení do stolice

100,-

Vyšetření pro řidičské oprávnění

500,-

Vyšetření pro zdravotní (potravinářský) průkaz

300,-

Vyšetření pro zbrojní průkaz

500,-

Vyšetření pro profesní průkaz (svářeče,…)

500,-

Potvrzení přihlášky ke studiu

200,-

Vyšetření pro posouzení zdravotní způsobilosti – dětské tábory

300,-

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti

500,-

Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění

150,-

Zpráva/vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu

300,-

Bodové hodnocení pracovního úrazu

300,-

Vyšetření pro lázeňskou péči na vlastní žádost (samoplátce) a sepsání Návrhu

500,-

Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech

300,-

Vyplnění žádosti o umístění do domova důchodců/ústavu sociální péče

300,-

Vyšetření/zpráva pro policii, soud

300,-

Předoperační vyšetření nehrazené zákroky (interrupce na vlastní žádost, plastická chirurgie,…)

500,-

Aplikace injekce i.m., s.c., i.d.

100,-

Kopírování zdravot. zpráv a nálezů 1 strana A4

2,-

Poštovné (zaslání zdravot. zpráv a nálezů doporučeně)

60,-

Poštovné (zaslání žádosti o výpis z dokumentace obyč.)

20,-

Vyšetření/konzultace na vyžádání mimo ordinační hodiny

300,-

Cílené vyšetření lékařem (samoplátci)

500,-

Kontrolní vyšetření lékařem (samoplátci)

300,-

EKG + popis (samoplátci)

300,-

Lékař je oprávněn v odůvodněných případech upustit od platby za výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ceny jsou v případě pracovnělékařských služeb a služeb pro firmy pouze orientační.